Proračun čeličnih sandučastih mostova sa zakrivljenom donjom flanšom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Filip Ljubinković Martins João Pedro Luís Simões Da Silva

Apstrakt

Ovaj rad se bavi proračunom nosivosti na savijanje, smicanje, kao i interakciju momenta i smicanja, u slučaju sandučastih čeličnih mostova sa zakrivljenom donjom flanšom. Dva analitička modela, za proračun nosivosti na savijanje i smicanje, su predložena po uzoru na modele proračuna koji figurišu u tekućem standardu za čelične mostove (Eurokod 3), s tim što umesto trapezoidnih sandučastih mostova sa ravnom donjom flanšom, predloženi modeli uzimaju u obzir prisustvo ukrućenih cilindričnih ljuski u donjem delu preseka. Predloženi modeli su potom inplementirani u formulu za proračun interakcije moment-smičuća sila (M-V), čija je validnost proverena koristeći prethodno dobijene numeričke rezultate (FEM). Rezultati ukazuju da se M-V formula može sa velikom sigurnošću koristiti za sve geometrijske opsege razmatrane u ovom radu. Konačno, predložene formule su procenjene statistički, proračunom parcijalnog koeficijenta sigurnosti (γM). Ustanvoljeno je da se parcijalni faktori za trapezoidne proprečne preseke (γM,0 = 1.0 i γM,1 = 1.1) mogu koristiti i u formulama za procenu nosivosti čeličnih mostova sa zakrivljenom donjom flanšom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LJUBINKOVIĆ, Filip; PEDRO, Martins João; DA SILVA, Luís Simões. Proračun čeličnih sandučastih mostova sa zakrivljenom donjom flanšom. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 229-238, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6693>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

8. REFERENCES
[1] Ljubinkovic F., Cylindrically curved steel panels in bridge design, PhD thesis, University of Coimbra, 2021.
[2] Pergenova, The Genoa San Giorgio Bridge, [Online] Available from: https://www.pergenova.com/en/index.html; [Accessed 23rd September 2021].
[3] Unknown author, Renault Bridge, Boulogne-Billancourt, France. [Online] Available from: https://files.structurae.net/files/photos/f000147/pers_nuit03.jpg. [Accessed 23rd September 2021].
[4] CEN, EN 1993-1-5:2006 - Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1-5: Plated Structural Elements. European Committee for Standardisation, Brussels; 2006.
[5] Martins, J.P., Ljubinkovic, F., Simões da Silva, L., Gervásio, H. The behavior of thin-walled cylindrically curved steel plates under generalized in-plane stresses. A review. Journal of Con-structional Steel Research 140:191-207, 2018.
[6] CEN/TC250, prEN 1993-1-5:2020 - Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1-5: Plated Structural Elements. European Committee for Standardisation, Brussels; 2020.
[7] Piculin S. and Može P., Experimental and numerical analysis of stiffened curved plates as bottom flanges of steel bridges. J. Constr. Steel Res. Vol. 164, 2020.
[8] Ljubinkovic, F., Martins, J.P., Gervásio, H., Simões da Silva, L., Leitão, C., Experimental and numerical investigation on cylindrically curved steel panels under uniform compression, Thin–Walled Structures, Vol. 149: 106527, 2020.
[9] Ljubinkovic, F., Martins, J.P., Gervásio, H., Simões da Silva, L., Eigenvalue analysis of cylin-drically curved steel panels under pure shear, Thin–Walled Structures, Vol. 141: 447-459, 2019.
[10] Simões da Silva, Marques L., Tankova T., Rebelo C., Kuhlmann U., Kleiner A., Spiegler J., Snijder H.H., Dekker R., Dehan V., Haremza C., Taras A., Cajot L.G., Vassart O., Popa N., SAFEBRICTILE: Standardization of Safety Assessment Procedures across Brittle to Ductile Fail-ure Modes, 2017, RFSR-CT-2013-00023, Final Report, 2017.
[11] CEN/TC250, prEN 1993-1-1:2020 - Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1-1: General rules and rules for building. European Committee for Standardisation, Brussels; 2018.