Da li hibridno vozilo realno pomaže u uštedi energije?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Karastojković Milesa Srećković

Apstrakt

Hibridno vzilo je opremljeno sa dva nezavisna motora: motor sa unutrašnjim sagorevanjem i električnim motorom. Svaki motor je sačinjen od hiljade komponenti, koji sigurno nisu nađeni u prirodnom obliku, već mnogo energije, alata i materijala mora biti utrošeno u njihove proizvodne cikluse. Cena hibridnog vozila ovde nije predmet diskusije.


Istrošene baterije obično pripadaju štetnim materijalima, koje nije lako reciklirati, već suprotno, one zahtevaju visok nivo znanja iz (elektro)hemije, utrošenu energiju, obrade materijala i novca. Odatle, glavno pitanje još uvek je: koliko hibridno vozilo u celom ciklusu od proizvodnje, korišćenja i kada postane otpadni materijal, doprinosi uštedi energije?Pob0ornici zaštite životne sredine daju dugačku listu razloga za recikliranjem baterija iz hibridnih vozila ili ostalih izvora. Obnovljeni materijal se može upotrebiti u izradi novih baterija.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARASTOJKOVIĆ, Zoran; SREĆKOVIĆ, Milesa. Da li hibridno vozilo realno pomaže u uštedi energije?. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 239-243, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6694>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Ph. Adelhelm, P. Hartmann, C. L. Bender, M. Busche, Ch, Eufinger, J. Janek: From lithium to sodium: cell chemistry of room temperature sodium-air and sodium-sulfur batteries, Beilstein J. Nanotechnol, 6/2015, p. 1016-1055.
[2] T. Perveen, M. Siddiq, N. Shahzad, R. Ihsan, A. Ahmad, M. Imran Shahzad: Prospects in anode materials for sodium ion batteries – A review, Renewable and sustainable energy review, 119/2020.
[3] www.novatoyota.com
[4] Zoran Karastojković, Nikola Bajić, Milesa Srećković, Zoran Janjušević: Potrošnja energije i po-trebe za obrazovanjem kadrova, Zbornik radova sa VII Međunaarodne konferencije o ob-novljivim izvorima energije, Beograd 2017, p. 77-82.
[5] Emma Woolacott: What will happen to all the dead batteries”, BBC News 27.4.2021.