Merenje temperature u više tačaka pomoću arduino modula

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nada Ratković-Kovačević Sanja Jevtić Đorđe Dihovični Dragan Kreculj Marija Zajeganović Luka Kocić

Apstrakt

Merenje temperature ili termometrija opisuje proces merenja trenutne lokalne temperature za istovremenu ili kasniju procenu. Temperatura je veoma važna i često merena promenljiva, od značaja za mnoge inženjerske primene, bilo u mašinstvu ili u elektrotehnici. Različite su primene, koje zahtevaju da se u nekom periodu odredi trenutna temperatura lokalno, to jest, meri se: telesna temperatura (za otkrivanje bolesti), temperatura vazduha (za podešavanje rada HVAC sistema – sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju), zagrevanje električnih kontakata ili elektronskih komponenti, temperatura zavarivanja, prati se i reguliše temperatura u procesnoj industriji, prati se temperatura na mrežnim uređajima i serverima, …


Električni gubici (ili gubici druge vrste energije) često su u obliku toplote.


Ovde napravljen prototip, koristi Arduino Uno za prikupljanje i obradu podataka u okviru merenja temperature. Temperatura se meri u tri tačke, pomoću digitalnih senzora DS18B20. Digitalni senzori ovog tipa imaju individualne identifikatore, što omogućava umrežavanje uređaja uz mogućnost zasebnog očitavanja svake od temperatura. Protokol, koji se koristi za komunikaciju između Arduino Uno modula i senzora temperature DS18B20 je 1-wire protokol, deo vlasničke Maxim Integrated 1-Vire® tehnologije. Ovaj protokol obezbeđuje serijsku komunikaciju i nekoliko senzora može da bude i jeste, povezano na isti pin Arduino Uno.


Nakon što je prototip uređaja sastavljen, programira se pomoću Arduino IDE softverskog sistema i modifikovanih rešenja - skica (eng. sketches), dostupnih u okviru Arduino zajednice. Izveden je pokušaj je da se kalibriše ovaj merni uređaj, merenjem temperature kocke leda i ključale vode. Ovde prikazan prototip mernog uređaja je izrađen u okviru pristupa obrazovanju, zasnovanom na praksi, koji se koristi na akademijama strukovnih studija.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RATKOVIĆ-KOVAČEVIĆ, Nada et al. Merenje temperature u više tačaka pomoću arduino modula. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 127-134, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6808>. Datum pristupa: 16 july 2024
Sekcija
Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

Reference

[1] Dunn, W. C., Introduction to Instrumentation, Sensors, and Process Control, Artech House Sensors library, Boston & London, USA, 2006.
[2] Cottrell, M. S., Temperature Measurement, Mechanical Instrumentation (On-line Resources for the ME240 course), University of Missouri – Rolla, 2006. [Published on-line on 17. 08. 2006.] (accessed 29. 07. 2022.) https://web.mst.edu/~cottrell/ME240/Resources/Temperature/Temperature.pdf
[3] ***, Introduction, Arduino foundation web site, Arduino Foundation, [Published on-line Last revision February 05, 2018.], 2018.
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction (accessed on 25. 07. 2022.)
[4] Ratković Kovačević, N., Đ. Dihovični, D. Kreculj, I. Krulj, R. Stefanović, D. Milovanović, Examples of Internet of Things - IoT Implementations in Education, Proceedings 27th Conference and Exhibition YuINFO 2021, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Zlatibor, Serbia, 2021. pp. 140-145. (accessed 25. 07. 2022.)
http://www.yuinfo.org/ZBORNIK_YU_INFO_2021.pdf
[5] a) ***, SparkFun Inventor's Kit Guidebook - V3.3, version 3.3, Contributors HelloTechie and Toni_K, SparkFun, (accessed 29. 07. 2022.)
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-experiment-guide-for-arduino---v33
b) ***, SIK Guide - Your guide to the SparkFun Inventor’s Kit for the SparkFun RedBoard, version 3.3, SparkFun, (accessed 29. 07. 2022.)
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Kits/SIK/V33/SIK%203.3%20Manual.pdf
[6] a) ***, SparkFun Inventor's Kit Experiment Guide - v4.1, Contributors Joel_E_B and BBoyHo e.g. Ho Yun Bobby Chan, SparkFun, (accessed 29. 07. 2022.)
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-inventors-kit-experiment-guide---v41
b) ***, SparkFun Inventor’s Kit version 4.0a - Your Guide to the SIK for the SparkFun RedBoard, SparkFun, (accessed 29. 07. 2022.)
https://github.com/sparkfun/SIK_Guide/raw/master/English/SIK%20v4.1%20Book%202019%20WEB.pdf
[7] Agarwal, A., Temperature Sensors for Arduino ESP8266 & ESP31 - DS18B20 Temperature Sensor Tutorial with Arduino and ESP8266, Arduino Foundation, [Published on-line on June 7 2020.] (accessed 30. 07. 2022.)
https://create.arduino.cc/projecthub/akarsh98/ds18b20-temperature-sensor-tutorial-with-arduino-and-esp8266-db31aa
[8] Dogan, I., The Ultimate Compendium of Sensor Projects: 40+ Projects using Arduino, Raspberry Pi and ESP32, Elektor International Media BV / for translation to Serbian Agencija Eho, Niš, Serbia, 2019.
[9] ***, SENSORKIT X40, JOY-IT, (accessed 29. 07. 2022.)
a) https://www.joy-it.net/en/products/SEN-Kit02 b) https://sensorkit.joy-it.net/en/
c) https://www.joy-it.net/files/files/Produkte/SEN-Kit02/SEN-KitX40-Datasheet.pdf
[10] Santos, R., 9 Arduino Compatible Temperature Sensors for Your Electronics Projects, Random Nerd Tutorials, (accessed 30. 07. 2022.)
https://randomnerdtutorials.com/9-arduino-compatible-temperature-sensors-for-your-electronics-projects/
[11] ***, DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer, Data Sheets, Maxim Integrated Products Inc., 19-7487; Rev 6; 2019. [Published on-line on July 2019] https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf (accessed 30. 07. 2022.)
[12] Burton, M., Arduino Library for Maxim Temperature Integrated Circuits, GitHub, [Published on-line], (accessed 22. 08. 2022.)
https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
[13] Burton, M., Dallas Temperature Control Library, [Published on-line and last modified on 15. 01. 2016.], (accessed 22. 08. 2022.)
https://www.milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
[14] Burton, M., Arduino Library for Dallas Temperature ICs Supports DS18B20, DS18S20, DS1822, DS1820, Arduino Foundation, [Published on-line], (accessed 22. 08. 2022.)
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/dallastemperature/
[15] ***, Dallas Semiconductor's 1-Wire Protocol, Arduino Playground web page, Arduino Foundation web site, [Published on-line], (accessed 30. 08. 2022.)
https://playground.arduino.cc/Learning/OneWire/
[16] ***, OneWire Library, PJRC Electronic Projects Components Available Worldwide, [Published on-line], (accessed 30. 08. 2022.)
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
[17] ***, Libraries for Arduino, Arduino Playground web page, Arduino Foundation web site, [Published on-line], (accessed 30. 08. 2022.)
https://playground.arduino.cc/Main/LibraryList/
[18] GitHub User akarsh98, DS18B20-ESP8266-Arduino, GitHub, [Published on-line on 30 May 2020], (accessed 22. 08. 2022.)
https://github.com/akarsh98/DS18B20-ESP8266-Arduino/blob/master/Basic%20Code.ino