Malteri sa recikliranim agregatom od recikliranog betona i letećim pepelom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gordana Broćeta Milica Vlahović Sanja Martinović Tatjana Volkov-Husović Aleksandar Savić

Apstrakt

U cilju održivog razvoja građevinske industrije trenutno se obavlja veliki broj teorijskih i praktičnih istraživanja o mogućnostima upotrebe različitih recikliranih materijala u cementnim kompozitima. U radu je prikazana jedna mogućnost projektovanja sastava kompozita tipa maltera spravljenog sa recikliranim agregatom i letećim pepelom. U cilju poboljšanja svojstava recikliranog agregata, upotrebljeno je vodeno staklo. Istraživana svojstva obuhvatila su u svežem stanju: zapreminsku masu i konzistenciju merenu metodom potresnog stola, a u očvrslom stanju: zapreminsku masu, čvrstoću pri savijanju i čvrstoću pri pritisku. Mešavina spravljena sa vodenim staklom i sa recikliranim agregatom pokazala je najnižu zapreminsku masu u svežem stanju i najkruću konzistenciju. U očvrslom stanju, navedena mešavina je posedovala najviše vrednosti čvrstoće pri savijanju i čvrstoće pri pritisku, uz najnižu vrednost zapreminske mase.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BROĆETA, Gordana et al. Malteri sa recikliranim agregatom od recikliranog betona i letećim pepelom. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 189-192, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6817>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Savić A., Investigation of the properties of fresh and hardened self-compacting concrete with mineral additives based on industrial by-products, Doctoral dissertation, University of Bel-grade Faculty of Civil Engineering, Belgrade, Serbia, 2015
[2] Statista, Chemicals & Resources, Mining, Metals & Minerals, https://www.statista.com/statistics/219343/cement-production-worldwide/, last accessed 12/09/2022
[3] Yuksel I., Bilir T., Ozkan O., Durability of concrete incorporating non-ground blast furnace slag and bottom ash as fine aggregate. Building and Environment 42 (7) (2007), pp. 2651-2659
[4] Kurad R., Silvestre J. D., de Brito J., Effect of incorporation of high volume of recycled concrete aggregates and fly ash on the strength and global warming potential of concrete, Journal of Cleaner Production 166 (2017), pp. 485-502
[5] Savić A., Jelić I., Aškrabić M., Pavlović D., Kovačević B., Investigation of Green Self-Compacting Concrete Made with Recycled Concrete Aggregate, Proceedings International conference of Science, Education, Technology and Innovation SETI 2019, Belgrade, Serbia, 2019, pp. 120-129.
[6] Savić A., Aškrabić M., Kovačević B., Pavlović D., Properties of SCC mixtures with coarse recycled aggregates, Proceedings ASES International Congress, Zlatibor, Serbia, 2018, pp. 265-274
[7] Savić A., Broćeta G., Aškrabić M., Gajić A., Effect Of Aggregate Type And Fly Ash Content On Properties Of Self-Compacting Concrete, Proceedings XI International Scientific Confer-ence Contemporary Materials, Banja Luka, 2018, Republic of Srpska, pp. 23-31
[8] SRPS EN 1015-3:2008 Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of con-sistence of fresh mortar (by flow table), Serbian Institute for standardization, 2008,
[9] SRPS EN 196-1:2017 Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength, Serbian Institute for standardization, 2017