Uticaj prirodnih hidrokoloida na provodljivost i samoisceljenje nanokompozitnih hidro-gelova

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nataša Tomic Nujood Alshehhi Maitha Almheiri Abdullah Mustapha

Apstrakt

Električno provodni nanokompozitni hidrogelovi su nedavno privukli interesovanje kao veštački materijali nalik koži sa velikim potencijalom za primenu u medicini. Međutim, dizajniranje i priprema multifunkcionalnog materijala sa širokim spektrom upotrebe je i dalje izazov. U ovom radu, elastični, samoisceljujući i samolepljivi provodni nanokompozitni hidrogelovi su proizvedeni raznovrsnim koordinacionim hemijskim vezama između različitih hidrokoloida, punila na bazi grafena i polivinil alkohola (PVA). Štaviše, površinske funkcionalnosti punila na bazi grafena značajno utiču na mehaničku čvrstoću i električnu provodljivost hidrogelova, dajući im elastičnost, visoku električnu provodljivost i osetljivost na deformacije. Jonska provodljivost nekih hidrogelova pokazala je potencijal za primenu kao samoizlečivi elektrolit. Postignuta je rastezljivost od više od 5000%, što je jedna od najviših vrednosti prijavljenih u literaturi za provodne hidrogelove sa svojstvom samoizlečenja. Zahvaljujući ovim karakteristikama, provodni nanokompozitni hidrogel bi se mogao koristiti kao fleksibilni senzori za praćenje grubih (npr. savijanje zglobova) i suptilnih (npr. detekcija govora) ljudskih pokreta u realnom vremenu. Ovaj tip dizajna hidrogela otvara nove mogućnosti za razvoj hidrogelova visokih performansi na bazi biogela sa primenama u nosivim električnim senzorima za upotrebu u medicini.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TOMIC, Nataša et al. Uticaj prirodnih hidrokoloida na provodljivost i samoisceljenje nanokompozitnih hidro-gelova. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 211-214, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6821>. Datum pristupa: 04 dec. 2023
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Lim, H., Kim, H.S., Qazi, R., Kwon, Y., Jeong, J., Yeo, W., Advanced Soft Materials, Sen-sor Integrations, and Applications of Wearable Flexible Hybrid Electronics in Healthcare, En-ergy, and Environment, Advanced Materials, 32 (2020), pp. 1901924.
[2] Liao, M., Wan, P., Wen, J., Gong, M., Wu, X., Wang, Y., Shi, R., Zhang, L., Wearable, Healable, and Adhesive Epidermal Sensors Assembled from Mussel-Inspired Conductive Hy-brid Hydrogel Framework, Advanced Functional Materials, 27 (2017), pp. 1703852.
[3] Zhao, D., Zhu, Y., Cheng, W., Chen, W., Wu, Y., Yu, H., Cellulose‐Based Flexible Func-tional Materials for Emerging Intelligent Electronics, Advanced Materials, 33 (2021), pp. 2000619.
[4] Zhang, S., Li, S., Xia, Z., Cai, K., A review of electronic skin: soft electronics and sensors for human health, Journal of Materials Chemistry B, 8 (2020), pp. 852–862.
[5] Mrokowska, M.M., Krztoń-Maziopa, A., Viscoelastic and shear-thinning effects of aqueous exopolymer solution on disk and sphere settling, Scientific Reports, 9 (2019), pp. 7897.
[6] Liu, X., Ma, Y., Zhang, X., Huang, J., Cellulose nanocrystal reinforced conductive nano-composite hydrogel with fast self-healing and self-adhesive properties for human motion sens-ing, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 613 (2021), pp. 126076.