Evaluacija SCC mešavina sa kombinacijom drobljene gume i recikliranog betonskog agregata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marko Popović Branko Borozan Mihailo Štavljanin Aleksandar Savić Marina Latinović Krndija

Apstrakt

Usvajanje održivosti u građevinskoj industriji pokazalo se kao ključno za postizanje Globalnih ciljeva održivi razvoj Ujedinjenih nacija (SDGs). Brzi rast u građevinskom sektoru opterećuje resurse sirovina kao što su prirodni agregati (NA), što može dovesti do njihovog iscrpljivanja. Štaviše, rast otpada od građenja i rušenja (CDW) intenzivira globalni problem upravljanja otpadom kao jednog od najvećih tokova otpada širom sveta. Pošto beton čini glavni deo CDW-a, njegova reciklaža kao agregata (RCA) se pojavljuje kao istaknuto rešenje za gore navedene probleme. S druge strane, potencijalno hazardno odlaganje otpadnih guma (ELTs) je još jedan rastući problem otpada. Uključivanje agregata nastalog recilažom pneumatika u betonske mešavine kao zamene za prirodne agregate je jedno od mogućih rešenja. Ovaj rad ima za cilj da pruži uvid u mogućnost upotrebe drobljene gume (CR) i recikliranog betonskog agregata (RCA) kao alternativnih agregata u samougrađujućim betonskim mešavinama (SCC). U tu svrhu, ispitivanjima na svežem i očvrslom betonu procenjena su fizičko-mehanička svojstva pripremljenih SCC mešavina sa CR i RCA.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
POPOVIĆ, Marko et al. Evaluacija SCC mešavina sa kombinacijom drobljene gume i recikliranog betonskog agregata. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 225-233, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6824>. Datum pristupa: 27 sep. 2023
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Waste statistics. Internet: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Waste_statistics, [10.02.2022.]
[2] Rao, M. C., S. K. Bhattacharyya, S. V. Barai, Systematic Approach of Characterisation and Behaviour of Recycled Aggregate Concrete, Springer Singapore, Singapore, 2019.
[3] Raffoul, S., R. Garcia, K. Pilakoutas, M. Guadagnini, N. F. Medina, Optimisation of rub-berised concrete with high rubber content: An experimental investigation, Construction and Building Materials, vol. 124 (2016.), pp. 391–404
[4] Xu, J., Z. Yao, G. Yang, Q. Han, Research on crumb rubber concrete: From a multi-scale review, Construction and Building Materials, vol. 232 (2020.), pp. 117282-117306
[5] Li, Y., S. Zhang, R. Wang, F. Dang, Potential use of waste tire rubber as aggregate in ce-ment concrete – A comprehensive review, Construction and Building Materials, vol. 225 (2019.), pp. 1183–1201
[6] Liu, H., X. Wang, Y. Jiao, T. Sha, Experimental Investigation of the Mechanical and Dura-bility Properties of Crumb Rubber Concrete, Materials, vol. 9 (2016.), no. 3
[7] Tam, V. W. Y., X. F. Gao, C. M. Tam, Microstructural analysis of recycled aggregate con-crete produced from two-stage mixing approach, Cement and Concrete Research, vol. 35 (2005.), no. 6, pp. 1195–1203
[8] EFNARC. (2005.). The European Guidelines for Self-Compacting Concrete; Specification, Production and Use. [On-line]. Available at: www.efca.info/download/european-guidelines-for-self-compacting-concrete-scc/?wpdmdl=652 [10.02.2022.]
[9] Specification for testing concrete. Part 203., British Standards Institution, 1986.
[10] Tam, V. W. Y., C. M. Tam, Assessment of durability of recycled aggregate concrete pro-duced by two-stage mixing approach, Journal of Materials Science, vol. 42 (2007.), no. 10, pp. 3592–3602
[11] Neville, A. M., Properties of concrete, 5th ed. Harlow, England: Pearson, 2011.