Postrojenje za indukciono grejanje metala

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Stević Miša Stević Ilija Radovanović Dušan Djurašković Teodora Aleksić Oleksandr Bondarenko

Apstrakt

Indukciona postrojenja za termičku obradu metala dobijaju sve širu primenu u savremenoj industriji. Zbog niza ekonomskih i eksploatacionih prednosti, postepeno potiskuju klasične načine grejanja sa spolјašnjim izvorima toplotne energije. Prenos električne energije od izvora do radnog predmeta kod indukcionog grejanja vrši se posredstvom jakog promenlјivog elektromagnetnog polјa. Vrtložne (Fukoove) struje indukovane u random predmetu ostvaruju direktno razvijanje toplote u grejanom materijalu. Odsustvo posrednog prenošenja toplotne energije obezbeđuje visoki koeficijent korisnog dejstva i veliki proizvodni učinak, smanjujući verovatnoću da će doći do požara ili drugih neželјenih događaja. U ovom radu prikazan je razvoj jednog postrojenja za indukciono grejanje metala.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STEVIĆ, Zoran et al. Postrojenje za indukciono grejanje metala. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 257-260, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6829>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Remya M N, Mukti Barai, Study of Induction Heating using Half Bridge Series Resonant Inverter (2018), Department of Electrical Engineering, National Institute of Technology, Cali-cut, India, 1-2
[2] Yuvin Kokuhennadige, Md Masum Billah, Joni-Markus Hietanen, Jaakko Lind, Induction Heater for Melting Aluminum (2019), Aalto University, School of Electrical Engineering, Au-tomation and Electrical Engineering (AEE) Master's Programme, Project, Helsinki, Finland, 2-3
[3] Sedmak, A., Šijački-Žeravčić, V., Milosavljević, A., Đorđević, V., Vukićević, M., Mašinski materijali – drugi deo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
[4] Miloš R. Nedelјković, Srđan L. Srdić, Energetski pretvarači 1 – Osnovne topologije ener-getskih pretvarača (2016), Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd
[5] Branko L. Dokić, Branko Blanuša, Power Electronics - Converters and Regulators, Springer, 2015
[6] J. Silvestre, Half-bridge bidirectional DC-DC Converter for small Electric Vehicle, Engineer-ing 2008, 112-117