Objavljeno: 2018-10-04

Reciklaža volframa iz dijamantskuh krunica bušećih garnitura

Silvana Dimitrijević, Aleksandra Ivanović, Mile Bugarin, Jelena Petrović, Stevan Dimitrijević

49-54

Performanse i monitoring reduktorskih ulja za vetroturbine

Stevan Dimitrijević, Silvana Dimitrijević, Željko Karamberović, Marija Korać, Aleksandra Ivanović

55-59

Uticaj nove tehnologije topljenja bakra na sastav ukupnih taložnih materija u Boru, Srbija

Viša Tasić, Aleksandra Ivanović, Tatjana Apostolovski-Trujić, Silvana Dimitrijević, Mira Cocić

61-68

Ocenjivanje solarnih energetskih sistema modernim metodama

Jasmina Skerlić, Danijela Nikolić, Dragan Cvetković, Jasna Radulović

69-77

Analiza potencijanih scenarija klimatskih promena RCPA U Evropi

Filip Marković, Stavros Lazarou, Athanasios Dagoumas

91-97

Prednosti i mane upotrebe fosilnih goriva i zelene energije za električna vozila

Zoran Karastojković, Milesa Srećković, Nikola Bajić, Zoran Janjušević

99-104

Optimizacija gubitaka toplote i analiza energetske efikasnosti zgrade Tehničkog fakulteta u Boru

Saša Kalinović, Dejan Tanikić, Jelena Đoković, Jelena Ivaz, Miodrag Žikić

129-135

Pregled primene fotonaponske tehnologije u savremenom svetu

Danijela Nikolić, Jasmina Skerlić, Dragan Cvetković, Blaža Stojanović, Jasna Radulović

173-179

Bezbednost interneta stvari: bezbednost LoRa

Vojkan Nikolić, Nada Begenišić

187-191

Energetski efikasna, moderna raskrsnica

Milan Radivojević, Miša Stević, Zoran Stević

193-199

Terestričko lasersko skeniranje i modeliranje vetrogeneratora

Boris Kosić, Dijana Stojanović, Magdalena Dragović, Marko Radosavljević, Zoran Stević

213-220

Valorizacija otpadnog sumpora pri sintezi ekološkog samovezujućeg betona

Aleksandar Savić, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Zoran Stević, Tatjana Volkov Husović

221-228

Termovizijski pregled elektroenergetike manastira Hilandar

Zoran Stević, Zoran Lazarević, Ilija Radovanović, Miša Stević

229-232

Monitoring velikih hidroelektrana primenom termovizije

Zoran Stević, Ilija Radovanović, Miša Stević, Dragan Milenković

233-237

Ispitivanje vremena vezivanja samlevenih hidratisanih smeša portland cement – leteći pepeo

Ivana Jovanović, Dragan Jovanović, Zoran Stević, Danijel Kržanović, Ljiljana Miličić

239-244