Objavljeno: 2021-12-09

Vetroturbine oblika lale

Dragan Kreculj, Đorđe Dihovični, Nada Ratković-Kovačević

35-41

Primena superkondenzatora u mikromrežama

Zoran Stević, Tatyana Nikolaevna, Miša Stević

51-54

Proizvodnja i karakteristike legura sa memorijom oblika za namenu u elektronici

Milica Vlahović, Sanja Martinović, Nataša Đorđević, Tatjana Volkov-Husović

55-63

Jedna mogućnost implementacije MPPT-a

Lazar Đukanović, Žarko Ševaljević, Đorđe Lazović, Zoran Stević

73-79

GBS - Glagol Battery System - Modularni baterijski sistemi visokih performansi višenamenske uloge

Marta Avramović, Mihailo Mrvošević, Nenad Đalović, Nemanja Nešković

81-89

Fotonaponski off-grid hibridni sistem sa baterijama i dizel generatorom za napajanje graničnog prelaza Užljebić

Adis Nukić, Amila Brčaninović, Şanela Užičanin, Almir Mahmutović, Halid Vrtagić

103-109

Primena mehanohemije u sintezi ekološke i održive katalize

Zara Cherkezova-Zheleva, Daniela Paneva, Stevan P. Dimitrijević, Silvana B. Dimitrijević, Aleksandra Ivanović

111-116

Osnovni principi 3D štampe betona u svetlu održivog razvoja

Aleksandar Savić, Miša Stević, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tatjana Volkov-Husović, Lazar Đurović

127-130

Poboljšanje održivosti konstrukcijskih betona primenom krečnjačkog filera

Andrija Radović, Snežana Marinković, Aleksandar Savić

131-136

Kvantni generator sa solarnom pumpom sa strane teorije, eksperimenta i stvarnosti

Milesa Srećković, Aleksandar Kovačević, Stanko Ostojić, Slađana Pantelić, Nenad Ivanović, Zoran Karastojković

137-145

Gasifikacija ostataka biomase za proizvodnju električne energije

Marta Trninić, Sanja Petronić, Marko Jarić

Mogućnost remedijacije istorijske deponije otpadne šljake u firmi mg serbian baljevac

Aleksandra T. Ivanović, Silvana B. Dimitrijević, Vojka Gardić, Stevan P. Dimitrijević

Uticaj vremena sinterovanja na gustinu i sem analiza kordijeritne keramike

Nataša Đorđević, Adriana Peleš, Nina Obradović, Milica Vlahović, Slavica Mihajlović, Sanja Martinović

Vremena sinterovanja električna svojstva izotermski sinterovane keramike na bazi kordi-erita kao funkcija i aktivacije

Nataša Đorđević, Adriana Peleš, Nina Obradović, Milica Vlahović, Slavica Mihajlović, Sanja Martinović

Semi-kvantitativna analiza za procenu održive proizvodnje zelenog vodonika gasifikaci-jom biomase

Filip Veljković, Bojan Janković, Nebojša Manić, Miloš Radojević, Milovan Stojiljković, Ivana Stajčić, Milica Ćurčić, Suzana Veličković

Izbor izvora energije za grejanje domaćinstva primenom cocoso metode

Zoran Štirbanović, Dragiša Stanujkić, Jovica Sokolović

Rekuperacija toplote iz ostatka procesa proizvodnje alkoholnih pića u destileriji kapaciteta 40000 kg/dan

Saša Marković, Sanja Petronić, Marta Trninić, Nikola Tanasić, Daniela Ristić

Važnost pregleda i određivanje preostalog veka trajanja cevovoda na naftnoj platformi

Marko Jarić, Sanja Petronić, Saša Marković, Marta Trninić, Suzana Polić

Koroziona otpornost 1.4713 vatrostalnog feritnog čelika u 0.5m nitratnoj kiselini

Stevan P. Dimitrijević, Dimitrije Stevanović, Silvana B. Dimitrijević, Aleksandra T. Ivanović, Zara Cherkezova-Zheleva, Željko Kamberović

Model za izgradnju novih hidrelektrana na bazi domaćeg znanja

Mitar Bijelić, Biljana Milanović, Zdravko Bijelić

Istraživanje rentabilnosti malih hidroelektrana

Zdravko Bijelić, Mitar Bijelić, Biljana Milanović

Simulacija rada polumosnog invertora Za indukciono topljenje metala

Bracan Labudović, Petar Marković, Dušan Đurašković, Miša Stević, Zoran Stojiljković, Zoran Stević

Polumosni invertor za indukciono topljenje metala

Bracan Labudović, Petar Marković, Dušan Đurašković, Zoran Stojiljković, Zoran Stević