Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 30 Br. 2 (2018): Procesna tehnika

Objavljeno: 2018-12-30

Uvodnik

Dejan Radić

4

Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa cementom za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora

Milica Karanac, Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Zlate Veličković, Dragan Povrenović, Vladimi Pavićević, Aleksandar Marinković

10-12

Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora

Jovana Perendija, Jelena Rusmirović, Maja Đolić, Milica Karanac, Milena Milošević, Milka Vidović, Aleksandar Marinković

14-16

Automatizacija vodozahvata i mehaničkog prečišćavanja vode u fabrici vode “MEDIANA 2”

Stanko Stankov, Dragan Antić, Milutin Petronijević, Nikola Danković

18-22

Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani

Marko Obradović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Dušan Todorović, Nikola Karličić, Miroslav Stanojević

28-34

Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i matematičko modelovanje kinetike sušenja

Branislava Nikolovski, Biljana Miljković, Sanja Jagodić, Momčilo Spasojević, Milan Sovilj

36-40

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

42

Diplomiral, doktorirali

Redakcija časopisa

44-45

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130