Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 35 Br. 1 (2023): Procesna tehnika

Objavljeno: 2023-09-28

Uvodnik

Mirjana Stamenić

4

Prikaz Procesinga 2023

Miroslav Stanojević

6-11

Potential of the hydrogen economy

Tarek Philippi, Christian Kutter, Florian Völkl, Dragan Stevanović

18-22

Obogaćivanje niskokaloričnih gasovitih goriva vodonikom

Aleksandar Milivojević, Miroljub Adžić, Mirjana Stamenić, Vuk Adžić

24-28

Izazovi i prilike vodonika kao održivog vazduhoplovnog goriva budućnosti

Toni Ivanov, Milica Ivanović, Miloš Zubić, Aleksandar Simonović

30-33

Uticaj vodonika na čelike za izradu opreme u procesnoj industriji

Miloš Ivošević, Branislav Gajić, Mirjana Stamenić

34-36

Izvori ispuštanja i zone opasnosti vodoničnih instalacija

Ivan Aranđelović, Radenko Rajić, Nikola Tanasić

38-42

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

48-49

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

50

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130