Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 32 Br. 2 (2020): Procesna tehnika

Objavljeno: 2020-12-29

Uvodnik

Dejan Radić, Prof. dr

4

Prikaz 33. Procesinga

Dejan Radić, Prof. dr

6-8

Termodinamička analiza ejektorskog solarnog hlađenja

Milan Gojak, Đorđe Kozić, Branislav Petrović

10-13

Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja

Rade Karamarković, Dragiša Šimunović, Miloš Nikolić, Miljan Marašević, Đorđe Novčić

14-18

Hidrodinamika u ekstrakcionim kolonama tipa rotacionog disk kontaktora (RDK)

Milan Sovilj, Momčilo Spasojević, Nikola Milivojević

20-25

Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata

Nikola Karličić, Marko Obradović, Dušan Todorović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Miroslav Stanojević

32-35

Upravljanje selidbom hemijskog postrojenja

Đorđe Maljković, Mileta Ružičić

36-48

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

50

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130