Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 33 Br. 2 (2021): Procesna tehnika

Objavljeno: 2022-01-27

Uvodnik

Dejan Radić, Prof. dr

4-5

Hibridni hidrogelovi osetljivi na spoljne stimulanse za kontrolisano otpuštanje lokalnog anestetika

Maja D. Marković, Sanja I. Šešlija, Vesna V. Panić, Pavle M. Spasojević

18-24

Povećanje energetske efikasnosti parnog bloka iskorišćenjem otpadne toplote dimnog gasa

Sanja Milivojević, Vladimi Stevanović, Milan Petrović, Milica Ilić

30-37

Uticaj uslova umrežavanja na svojstva livenog termobaričnog PBX eksploziva

Danica Bajić, Ivan Dimitrijević, Bojana Fidanovski, Jelena Rusmirović, Slavko Mijatov, Tihomir Kovačević, Maja Milić

50-52

Tehnologije i principi solarnog adsorpcionog hlađenja

Branislav Petrović, Milan Gojak, Đorđe Kozić

44-49

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

54

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130