Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 29 Br. 2 (2017): Procesna tehnika

Objavljeno: 2017-12-28

Uvodnik

Dejan Radić

4

Proračun posuda sa vazduhom za zaštitu cevovoda od hidrauličnog udara

N. Tanasić, M. Stamenić, S. Genić, A. Petrović, M. Milivojević

36-39

Redizajn sekundarne metalurgije magnezijuma u okviru kompleksa ,,MG Serbien”

Jelena Uljarević, Željko Kamberović, Zoran Anđić, Gordana Kokeza, Darko Radosavljević, Mihailo Dvojaković

12-17

Postupci za procenu rizika od požara

Ivan Aranđelović, Radenko Rajić, Marko Savanović

24-29

Obim ispitivanja zavarenog spoja prema SRPS EN 13445-5

Sanja Petronić, Radomir Jovičić, Olivera Erić-Cekić, Dimitrije Maljević

30-34

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

52

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

54-60

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130