Glavni i odgovorni urednik 
prof. dr Dejan Radić, dipl. inž. maš.

Redakcioni odbor
Dejan Radić, Miroslav Stanojević, Ioan Laza, Radenko Rajić, Ivan Radetić