časopisa, Redakcija. " 32 kongres o hidropneumatičkoj automatizaciji HIPNEF" Procesna tehnika [Online], Godina 21 Broj 1 (4 April 2017)