Stanojević, Miroslav. " Prikaz 32. Procesinga" Procesna tehnika [Online], Godina 31 Broj 1 (11 July 2019)