Stojiljković, Dragoslava, Čeković, Ivana, Jovović, Aleksandar, I Manić, Nebojša. " Modelovanje procesa istosmerne gasifikacije čvrste biomase korišćenjem softverskog paketa Aspen Plus" Procesna tehnika [Online], Godina 31 Broj 1 (11 July 2019)