TANASIĆ, Nikola; STAMENIĆ, Mirjana; MIHAILOVIĆ, Miloš. Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara. Procesna tehnika, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 32-37, july 2019. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/4888>. Datum pristupa: 21 jan. 2021