Tanasić, N., Stamenić, M., & Mihailović, M. 2019 Jul 11. Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara. Procesna tehnika. [Online] 31:1