Đuriš, Mihal, Arsenijević, Zorana, Povrenović, Dragan, I Kaluđerović-Radoičić, Tatjana. " Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica" Procesna tehnika [Online], Godina 31 Broj 2 (30 December 2019)