Perendija, J., Rusmirović, J., Đolić, M., Karanac, M., Milošević, M., Vidović, M., & Marinković, A. (2019). Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora. Procesna Tehnika, 31(2), 20-22. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/6029