Perendija, J., Rusmirović, J., Đolić, M., Karanac, M., Milošević, M., Vidović, M., & Marinković, A. 2019 Dec 30. Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora. Procesna tehnika. [Online] 31:2