Perendija, Jovana, Jelena Rusmirović, Maja Đolić, Milica Karanac, Milena Milošević, Milka Vidović, & Aleksandar Marinković. " Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora." Procesna tehnika [Online], 31.2 (2019): 20-22. Web. 4 Apr. 2020