Perendija, Jovana, Rusmirović, Jelena, Đolić, Maja, Karanac, Milica, Milošević, Milena, Vidović, Milka, I Marinković, Aleksandar. " Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora" Procesna tehnika [Online], Godina 31 Broj 2 (30 December 2019)