Trninić, Marta, Dinulović, Mirko, I Rašuo, Boško. " Analiza strujanja u vazdušnom kanalu sa usmerivačem vazduha oblika aeroprofila" Procesna tehnika [Online], Godina 32 Broj 2 (29 December 2020)