Karličić, Nikola, Marko Obradović, Dušan Todorović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, & Miroslav Stanojević. " Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata." Procesna tehnika [Online], 32.2 (2020): 32-35. Web. 22 Sep. 2021