Marković, M., Šešlija, S., Panić, V., & Spasojević, P. (2022). Hibridni hidrogelovi osetljivi na spoljne stimulanse za kontrolisano otpuštanje lokalnog anestetika. Procesna Tehnika, 33(2), 18-24. doi:10.24094/ptc.021.33.2.18