Marković, Maja, Sanja I. Šešlija, Vesna V. Panić, & Pavle M. Spasojević. " Hibridni hidrogelovi osetljivi na spoljne stimulanse za kontrolisano otpuštanje lokalnog anestetika." Procesna tehnika [Online], 33.2 (2021): 18-24. Web. 25 Jun. 2022