Marković, Maja, Šešlija, Sanja, Panić, Vesna, I Spasojević, Pavle. " Hibridni hidrogelovi osetljivi na spoljne stimulanse za kontrolisano otpuštanje lokalnog anestetika" Procesna tehnika [Online], Godina 33 Broj 2 (26 January 2022)