Lišanin, Radmila, I Lalović, Čedo. " Ekološki prihvatljivo rešenje postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada u Kraljevu" Procesna tehnika [Online], Godina 33 Broj 2 (26 January 2022)