Bajić, Danica, Dimitrijević, Ivan, Fidanovski, Bojana, Rusmirović, Jelena, Mijatov, Slavko, Kovačević, Tihomir, I Milić, Maja. " Uticaj uslova umrežavanja na svojstva livenog termobaričnog PBX eksploziva" Procesna tehnika [Online], Godina 33 Broj 2 (26 January 2022)