Primena komprimovanog prirodnog gasa i mešanog gasa (kao alternativno gorivo) u fabrici konditorskih proizvoda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vanja Grnović Jovan Grubiša Marko Jovičin

Apstrakt

Radom je prikazana instalacija komprimovanog prirodnog gasa (engl. CNG, od engl. Compressed natural gas) i instalacija mešanog gasa (engl. SNG, od Synthetic natural gas) za potrebe tehnoloških potrošača u proizvodnji konditorskih proizvoda i grejanja poslovnog i kancelarijskog prostora.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GRNOVIĆ, Vanja; GRUBIŠA, Jovan; JOVIČIN, Marko. Primena komprimovanog prirodnog gasa i mešanog gasa (kao alternativno gorivo) u fabrici konditorskih proizvoda. Procesna tehnika, [S.l.], v. 27, n. 1, p. 22-25, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2118>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] Muštović, F., Propan-butan, IBC d.o.o, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2006.
[2] Grnović, V., Grubiša, J., Glavni projekat instalacije komprimovanog prirodnog gasa i mešanog gasa Tema broja PT PROCESNA TEHNIKA 25