Sistem za mešanje permeatnog i rastvorenog gasa za snabdevanje kogeneracionih postrojenja na objektu Velebit

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jovan Grubiša Vanja Grnović Dragan Glušica Nenad Čađan Nenad Gaković

Apstrakt

Za snabdevanje NIS-ovih gasnih elektrana „Velebit“, nazivne snage 4 ∙ 1 MW = 4 MW, kao pogonsko gorivo se koriste dva otpadna gasa: permeatni gas koji nastaje kao nusprodukt u procesu prečišćavanja prirodnog gasa i rastvoreni gas koji nastaje u procesu pripreme nafte.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GRUBIŠA, Jovan et al. Sistem za mešanje permeatnog i rastvorenog gasa za snabdevanje kogeneracionih postrojenja na objektu Velebit. Procesna tehnika, [S.l.], v. 27, n. 1, p. 26-28, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2120>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] Crnojević, C., Mehanika fluida, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija, 2014.