Obezvodnjavanje mulja dobijenog iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz fabrike sladoleda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragoljub Kos

Apstrakt

Fabriku sladoleda je za račun Investitora projekovala i izgradila firma „Delta inženjering” iz Beograda.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KOS, Dragoljub. Obezvodnjavanje mulja dobijenog iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz fabrike sladoleda. Procesna tehnika, [S.l.], v. 27, n. 1, p. 38-44, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2122>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] Baras J., I. Brković-Popović, L. Knežić, M. Popović, N. Blagojević, Obrada otpadnih voda, II deo – biološka obrada, Savez hemičara Srbije, Beograd, Srbija, 1979.
[2] Fraj Dž., Praktična izgradnja energetskih postrojenja za metan, Santa Barabara, Kalifornija, USA, 1971.
[3] Degremont, Tehnika prečišćavanja voda, Građevinska knjiga, Beograd, Srbija, 1976.
[4] Jansen J. C., E. Arvin, Waste water treatment – biological and chemical processes, Heidelberg, Berlin, Nemačka, 1955.
[5] Kemer F. N., Nalkov priručnik za vodu, Jugoslovenska inženjerska akademija, Savez inženjera i tehničara Srbije, Građevinska knjiga a.d. Beograd, 2005.
[6] Stanojević M., M. Bogner, O vodama, Eta, Beograd, 2013.
[7] Zbornik radova Voda 2013, Srpsko društvo za zaštitu voda, Perućac 2013.
[8] Zbornik radova Voda 2014, Srpsko društvo za zaštitu voda, Tara 2014.
[9] Zbornici radova Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd. Sa savetovanja:Kopaonik 2000, Zlatibor 2004, Tara 2002, Budva 1997. i 1998, Subotica 2001.
[10] Kos D., Lična iskustva u projektovanju i izvođenju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i obradu mulja.