Zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva tokom izgradnje postrojenja za separaciju vazduha

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radomir Jovičić Aleksandar Sedmak Meri Burzić Radica Prokić Cvetković Olivera Popović Katarina Jovičić

Apstrakt

Tokom 2005. i 2006. godine u kompaniji MESSER TEHNOGAS AD Fabrika Smederevo u Smederevu izgrađeno je postrojenje za separaciju vazduha. Glavni deo postrojenja pretstavljaju dve kolone, visina po 64 m, u kojima se nalazi više posuda pod pritiskom koje su međusobno povezane cevovodima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JOVIČIĆ, Radomir et al. Zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva tokom izgradnje postrojenja za separaciju vazduha. Procesna tehnika, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 18-23, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2145>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] Delić, B., Zavarivanje volfram elektrodom TIG, društvo za unapređenje zavarivanja u Srbiji, Beograd, Srbija, 1987.
[2] Bajić B., Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa mig-mag, Gorenje Varstroj, Lendava, Slovenija, 1988.
[3] Standard SRPS EN 288 – 4; Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala, Deo 4: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja aluminijuma i legura aluminijuma, Institut za standardizaciju Srbije, 2004.
[4] Elaborat o zavarivanju i ispitivanju montažnih spojeva na kolonama postrojenja ASU II i ASU III, Mašinski
fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2006.
[5] Standard SRPS EN 287 – 2; Ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača, Deo 2: Aluminijum i legure aluminijuma, Institut za standardizaciju Srbije, 2004.
[6] Elaborat o zavarivanju i ispitivanju montažnih spojeva na cevovodima postrojenja ASU II i ASU III, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2006.