Izdvajanje organskih materija iz otpadnih gasova kriogenom kondenzacijom sa tečnim azotom prilikom reciklaže rashladnih uređaja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nemanja Jovičić Zoran Jurić Zvezdan Živković

Apstrakt

Ekološki najracionalnije rešenje za zbrinjavanje elektronskog otpada jeste proces reciklaže. Recikliranjem elektronskog otpada se sprečava oslobađanje opasnih materija, čuva se životna sredina, štedi energija i dobijaju vredni materijali.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JOVIČIĆ, Nemanja; JURIĆ, Zoran; ŽIVKOVIĆ, Zvezdan. Izdvajanje organskih materija iz otpadnih gasova kriogenom kondenzacijom sa tečnim azotom prilikom reciklaže rashladnih uređaja. Procesna tehnika, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 24-27, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2146>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] A. Kroupa, F. Herzog, S. Terkatz, Basic knowledge for Messer application technology engineers (edition 09- 2008), Messer Group, Oktobar 2008
[2] Physical Properties of Materials (Chapter 33), ASHRAE (SI Edition), 2009