Primena konvencionalne i kriogene tehnologije rashladnih sistema u procesnoj industriji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Damjan Karlovčan

Apstrakt

Fabrika PEVG u sastavu “HIP-Petrohemije”, proizvodi polietilen visoke gustine, po licenci Chevron Phillips. Proces proizvodnje podrazumeva polimerizaciju etilena uz prisustvo katalizatora u i-butanu kao medijumu u kojem se odvija reakcija polimerizacije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARLOVČAN, Damjan. Primena konvencionalne i kriogene tehnologije rashladnih sistema u procesnoj industriji. Procesna tehnika, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 30-32, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2147>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] Tehnička dokumentacija - HIP-Petrohemija
[2] Mitterbauer K. Tehnička ponuda za rashladnu jedinicu vent gasa – Johnson Controls (2013)
[3] Jurić Z., Tehnička ponuda za rashladnu jedinicu vent gasa – Messer Tehnogas (2013)