Unapređenje menadžmenta procesima kod preduzeća u novoj svetskoj ekonomiji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Predrag Pravdić

Apstrakt

Nove tehnološke mogućnosti i na njima zasnovani novi menadžment pristupi i organizacioni modeli definišu se kao nova tehno-ekonomska paradigma u čijem centru su informaciono-komunikaciona tehnologija i fleksibilni modeli organizacije poslovanja koji postaju ključna komponenta ekonomskog rasta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PRAVDIĆ, Predrag. Unapređenje menadžmenta procesima kod preduzeća u novoj svetskoj ekonomiji. Procesna tehnika, [S.l.], v. 24, n. 2, p. 8-14, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2203>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] Arsovski S., Menadžment procesima, Centar za kvalitet, Mašinski fakultet Kragujevac, 2006.
[2] Lazić M., Alati, metode i tehnike unapređenja kvaliteta, Mašinski fakultet, Centar za kvalitet, Kragujevac, 2006.
[3] Drljača M., Karakteristike troškova kvaliteta, Kvalitet broj 7-8, Infomart, Zagreb, 2003.
[4] Bou, J.C., and Beltran I., Total Quality Management, High-Commitment Human Resource Strategy and Firm Performance: An Empirical Study, Total Quality Management 16, no. 1 ( 2005 ).
[5] Maksimović R., Složenost i fleksibilnost struktura industrijskih sistema, monografija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2003.
[6] Banjanin M., Marketing logistika, Megatrend - Univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2002.