Nova tehnička regulativa za opremu pod pritiskom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Redakcija časopisa

Apstrakt

U organizaciji Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije 7. i 8. juna je održan 25. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2012. Prvog dana Procesinga je održan set predavanja koja su za cilj imala predstavljane i pojašnjenje nove zakonske regulative koja se odnosi na pregled i ocenjivanje usagla[enosti opreme pod pritiskom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ČASOPISA, Redakcija. Nova tehnička regulativa za opremu pod pritiskom. Procesna tehnika, [S.l.], v. 24, n. 1, p. 10-11, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2225>. Datum pristupa: 26 may 2022
Sekcija
Tema broja