Izrada tehničke dokumentacije, nadzor i puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) na Kopaoniku – iskustvo projektanata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zorana Radibratović Marko Ljuboja Biljana Cakić

Apstrakt

Prvo postrojenje za prečišćavanje vode za piće na Kopaoniku izgrađeno je davne 1979. godine za kapacitet od 40 l/s sa osnovnom namenom obezbeđivanja vodom za piće turističkih objekata. Nakon više od 30 godina eksploatacije i činjenice da tadašnja tehnologija nije zadovoljavala potrebe za postizanje traženih efekata, pristupilo se realizaciji Glavnog projekta a zatim i izgradnje u skladu sa projektom, u cilju potpune rekonstrukcije i dogradnje postojećeg PPV kako bi kvalitet vode obezbedio poštovanje kriterijuma koji su propisani Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Analizirani su ključni parametri tehnološkog procesa postrojenja, sagledano je stanje postojeće opreme kao i problemi u radu postrojenja i u skladu sa tim i kavlitetom zahvaćene površinske vode predložen je savremen postupak prečišćavanje vode.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RADIBRATOVIĆ, Zorana; LJUBOJA, Marko; CAKIĆ, Biljana. Izrada tehničke dokumentacije, nadzor i puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) na Kopaoniku – iskustvo projektanata. Procesna tehnika, [S.l.], v. 29, n. 1, p. 28-32, july 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2767>. Datum pristupa: 20 feb. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.017.29.1.28.
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] Degremont, 2007, Water treatment handbook, seventh edition, Pariz, Francuska
[2] Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98), Boegrad, Srbija
[3] Vodoprivredna osnova Republike Srbije („Sl.gl.RS“, br.11/02)
[4] Glavni projekat adaptacije postojeće PPV Kopaonik (Institut „Jaroslav Černi“), Beograd, Srbija