Kogeneracija u industriji korišćenjem gasnih motora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Goran Jankes Miloš Kostić Miloš Saleta Nikola Petković Marko Radosavljević

Apstrakt

U radu su prikazani osnovni oblici sprezanja kogenerativnih postrojenja sa potrošačima energije u industriji i njihovo poređenje. Dat je način definisanja otpadne toplote CHP postrojenja, kao i proračun akumulatora toplote spregnutog sa CHP postrojenjem. Dat je osvrt na osnovne probleme kod izbora CHP postrojenja i realizacije povlašćene cene električne energije za isporučenu električnu energiju u ED mrežu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JANKES, Goran et al. Kogeneracija u industriji korišćenjem gasnih motora. Procesna tehnika, [S.l.], v. 29, n. 1, p. 40-45, july 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2769>. Datum pristupa: 20 feb. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.017.29.1.40.
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] https://www.clarke-energy.com/gas-engines)
[2] Podaci proIzvođača Caterpillar, http://www.caterpillar.com/
[3] Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije („Službeni glasnik RS “, broj. 56/2016)
[4] Projektna dokumentacija CEEFOR