Obim ispitivanja zavarenog spoja prema SRPS EN 13445-5

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sanja Petronić Radomir Jovičić Olivera Erić-Cekić Dimitrije Maljević

Apstrakt

Posude pod pritiskom se prema stepenu rizika, koji predstavljaju za ljude i okolinu, dele na posude visokog iI posude niskog nivoa opasnosti. Jedan od važnijih aspekata u ocenjivanju usaglašenosti novih posuda i ocenjivanju njihove bezbednosti za rad predstavljaju metode ispitivanja bez razazanja. S obzirom na važnost i odgovornost koju nose ova ispitivanja, obim ispitivanja je propisan standardom u zavisnosti od vrste zavarenog spoja i grupe materijala. Međutim, propisani obimi ispitivanja zavarenih spojeva su rezultat analize i iskustva pa su podložni promenama tokom godina. U radu će biti analizirana promena u obimu ispitivanja zavarenih spojeva posuda pod pritiskom u odnosu na SRPS EN 13445-5:2009 i SRPS EN 13445-5:2015 u zavisnosti od grupe materijala i tipa zavarenog spoja, sa osvrtom na primere iz prakse.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PETRONIĆ, Sanja et al. Obim ispitivanja zavarenog spoja prema SRPS EN 13445-5. Procesna tehnika, [S.l.], v. 29, n. 2, p. 30-34, dec. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/3322>. Datum pristupa: 25 june 2022 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.017.29.2.30.
Sekcija
Tehnički propisi

Reference

[1] ***, Direktiva 2014/68/EU Evropskog saveta i veća (Službeni list Evropske Unije), 2014.
[2] ***, Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, “Sl. glasnik RS”, br. 87/2011
[3] ***, Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, „Sl. gl RS”, br. 87/2011
[4] Petronić, S., Uticaj ispitnih grupa na stepen ispitivanja bez razaranja kod opreme pod pritiskom, Međunarodno savetovanje “IBR 16”, Zavod za zavarivanje, Subotica, Srbija, 2016.
[5] ***, SRPS EN 13445-5:2009, Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Deo 5, ISS, 2009.
[6] ***, SRPS EN 13445-5:2015, Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Deo 5, ISS, 2015.
[7] Boehm, P., EN 13445–Unfired Pressure Vessels –A Useful Standard for Europe?, Athens: ATINER’S Conference Paper Series, No: IND2014-1039, 2014.
[8] ***, SRPS EN 13445-2:2015, Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Deo 2, ISS, 2015.