Proračun posuda sa vazduhom za zaštitu cevovoda od hidrauličnog udara

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

N. Tanasić M. Stamenić S. Genić A. Petrović M. Milivojević

Apstrakt

Posude sa komprimovanim vazduhom mogu na efektivan način da umanje pojavu prekomernog povišenja i smanjenja pritiska usled hidrauličnog udara u industrijskim cevovodima. U radu je prikazana pojednostavljena procedura za proračun zapremine posude koju zauzima vazduh i ukupne zapremine posude. U radu su date preporuke za pravilan izbor dimenzija ulaznog i izlaznog cevnog priključka na posudi čime se može minimizirati njena zapremina.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TANASIĆ, N. et al. Proračun posuda sa vazduhom za zaštitu cevovoda od hidrauličnog udara. Procesna tehnika, [S.l.], v. 29, n. 2, p. 36-39, dec. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/3323>. Datum pristupa: 25 june 2022 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.017.29.2.36.
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] Šašić, M., Transport fluida i čvrstih materijala cevima, Naučna knjiga, Beograd, Jugoslavija, 1990.
[2] Bačelić Medić, Z., Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličnog udara, Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska, 2010.
[3] Stephenson, D., Simple guide for design of air vessels for water hammer protection of pumping lines, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 128 (2002), 8, 2002.
[4] Wang, L., Wang, F. J., Zou, Z. C., Li, X. N., Zhang, J.C., Effects of air vessel on water hammer in high-head pumping station, 6th International Conference on Pumps and Fans with Compressors and Wind Turbines, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 52, 2013
[5] ***, Water Hammer, KSB Know-how, Volume 1, www.ksb.com