Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marko Obradović Dejan Radić Aleksandar Jovović Dušan Todorović Nikola Karličić Miroslav Stanojević

Apstrakt

Prilikom stavljanja postojećeg postrojenja u stanje trajne konzervacije sa pogonskom spremnošću za dalji rad (kratak ili dug period zastoja) potrebno je sprovesti posebne mere da bi se termoelektrana zaštitila od korozije u zastoju kao i da bi se izbegla pojava posledičnih oštećenja. Mere zaštite (konzervacije) prvenstveno imaju za cilj da se suprotstave koroziji u zastoju. Glavni i odlučujući aspekt za uspešnu konzervaciju je kompletno razmatranje svih sistema i komponenata kao i interakcija između mera konzervacije određenih sekcija što iziskuje detaljno planiranje i monitoring ovih mera. U radu je dato idejno rešenje konzervacije kotla koje se zasniva na vlažnom postupku konzervacije vodeno – parne strane cevnog sistema pomoću hidrazina i suvom postupku konzervacije sa strane dimnih gasova, uz prethodno hemijsko čišćenje kotla, pasivizaciju razmenjivačkih površina, zatvaranje kotla i dodavanje adsorbenta sa gasne strane kako bi se relativna vlažnost vazduha dovela u prihvatljive granice za konzervaciju.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
OBRADOVIĆ, Marko et al. Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani. Procesna tehnika, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 28-34, dec. 2018. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/4138>. Datum pristupa: 13 aug. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.018.30.2.28.
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] ***, VGB Standard – Preservation of Power Plants, VGB-S-116-00-2016-04-EN, VGB PowerTech (Verlag technischwissenschaftlicher Schriften), ISBN 978-3-86875-913-6, 2017.
[2] Zakon o planiranju i izgradnji, Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 – isp, 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014
[3] Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, Službeni glasnik RS, br. 23/2015
[4] Zakon o zaštiti životne sredine, Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016
[5] Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, Službeni glasnik RS, br. 135/2004 i 36/2009
[6] Zakon o zaštiti od požara, Službeni glasnik RS, br. 111/2009 i 20/2015
[7] Zakon o energetici, Službeni glasnik RS, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12, 124/12, 145/2014
[8] Zakon o efikasnom korišćenju energije, Službeni glasnik RS, br. 25/13