Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i matematičko modelovanje kinetike sušenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislava Nikolovski Biljana Miljković Sanja Jagodić Momčilo Spasojević Milan Sovilj

Apstrakt

Cilj ovog rada je ispitivanje procesa sušenja hrastove rezane građe u industrijskim uslovima. Rezana građa za proizvodnju parketa, nakon prvobitnog sušenja prirodnim putem, sušena je u industrijskoj, klasičnoj sušari komornog tipa do nekog finalnog sadržaja vlage, da bi se kasnije dobio gotov proizvod. Kontrolne daske različitih dimenzija (dužinaךirina×debljina): 230×80×25 mm, 180×80×25 mm i 130×80×25 mm, sa masenim odnosom vlage i suvog materijala na početku 0,4984± 0,0674 kg/kg (izmereno na osnovu 30 uzoraka) sušene su na 35°C,  24 dana, pri brzini vazduha u opsegu od 3 do 5 m/s. Dobijene su krive sušenja na kojima se može uočiti samo period opadajuće brzine sušenja. Dobijeni eksperimentalni rezultati modelovani su sa nekoliko empirijskih matematičkih modela koji se primenjuju za opisivanje sušenja drveta. Modeli su međusobno upoređeni koristeći standardne statističke metode. Takođe, praćen je i raspored vlažnosti (po dužini i širini) u daskama tokom sušenja. Difuzija u smeru drvnih vlakanca (longitudinalnom smeru) je 10 do 15 puta brža od difuzije u tangencijalnom ili radijalnom smeru.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NIKOLOVSKI, Branislava et al. Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i matematičko modelovanje kinetike sušenja. Procesna tehnika, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 36-40, dec. 2018. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/4139>. Datum pristupa: 29 may 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.018.30.2.36.
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] Tomić, B., Sušenje drveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, SFRJ 1981.
[2] Wengert, E. M., Principles and practice of drying lumber, Lignomat USA, Ltd., USA, 2006.
[3] Kolin, B., Hidrotermička obrada drveta, Jugoslavija public, Beograd, SR Jugoslavija, 2000.
[4] Redman, A., Moisture variation in dried hardwood timber, Project No. PN01.1305, Forest and wood product research and development corporation, Ltd., Victoria, Australia, 2004.
[5] Zink-Sharp, A., Hanna R. B., Moisture distribution and flow during drying wood and fiber, Final Technical report, DE-FC07-97ID13537, FINAL report - OSTI.GOV, 2001, https://www.osti.gov/servlets/purl/789798
[6] INCOMAC, Operation and maintenance instruction, Incomac, Montebelluna, Treviso, Italia, 2004.
[7] INCOMAC, Wood drying systems, Incomac, Montebelluna, Treviso, Italia, 2004. http://www.incomac.it/pdf/en/catalog.pdf at http://www.incomac.it/prodotti/icd.do
[8] Deomano, E. D. C., Mechanism of flake drying and its correlation of quality, Ph.D. Thesis, Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA, 2001. scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07302001-100811/unrestricted/flake_drying.pdf
[9] Sridhar, D., Madhu G. M., Drying kinetics and mathematical modeling of Casuarina Equisetifolia wood chips at various temperatures, Periodica Politechnica Chemical Engineering, 59 (2015), 4, pp. 288-295. DOI:10.3311/PPch.7855
[10] Laytner, F., Fundamentals and technology of wafer drying. Ph.D. Thesis. University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1989.