Povratak na detalje Ĩlanka Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora Preuzmi fajl Preuzmi PDF