Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rade Karamarković Dragiša Šimunović Miloš Nikolić Miljan Marašević Đorđe Novčić

Apstrakt

Za pumpno postrojenje na srednjem naponu, koje ima maksimalno angažovanu snagu 153 kW i koje radi u sistemu vodosnabdevanja izabran je najekonomičniji fotonaponski sistem sa kolektorima na zemlji za snabdevanje električnom energijom. Analizirane su nominalne električne snage solarnih sistema u opsegu od 100 kW do 400 kW u sledećim konfiguracijama: (1) sa fiksno (statički) postavljenim solarnim panelima, (2) sa panelima za jednoosno praćenje i (3) dvoosno praćenje Sunca, (4) sistemi koji električnu energiju predaju samo za pumpanje vode, (5) sistemi koji električnu energiju predaju za pumpanje vode a višak plasiraju u distributivnu mrežu, i (6) sistemi koji potreban deo električnu energiju predaju direktno za pumpanje a višak akumuliraju i u periodima kad nema sunca predaju sistemu za pumpanje vode. U svim prethodno pomenutim konfiguracijama, analize su vršene za različite cene električne energije u 2020. godini: sa subvencionisanim tarifama, sa postojećom cenama pri različitim faktorima snage i sa prodajom električne energije distributivnoj mreži Elektroprivrede Srbije po tržišnoj ceni. Glavni zaključci su: (1) u poređenju sa stacionarnim sistemom, sistem sa jednoosnim praćenjem proizvodi 27.4%, a sistem sa dvoosnim praćenjem 30.7% više električne energije na godišnjem nivou pod pretpostavkom da svi sistemi imaju iste fotonaponske panele i iste gubitke u sistemu; (2) optimalna snaga sistema nalazi se u opsegu od 200 do 225 kWp; (3) ekonomski isplativo je ugraditi sisteme sa panelima za jednoosno praćenje Sunca i sa stacionarnim panelima (gotovo da ne postoji razlika među njima) bez akumulacije energije. Svi ostali analizirani sistemi su ekonomski neisplativi. U poređenju kad se električna energija predaje pumpnom postrojenju sa faktorom snage 0.95 (postojeći), 1.79% je veća ušteda ako se sva električna energija predaje kao aktivna. Analizirani sistemi su najosetljiviji na vrednost investicionih troškova.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARAMARKOVIĆ, Rade et al. Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja. Procesna tehnika, [S.l.], v. 32, n. 2, p. 14-18, dec. 2020. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/6190>. Datum pristupa: 27 july 2021 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.020.32.2.14.
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] Renewables Global Status Report 2019.
[2] https://www.mre.gov.rs/doc/registar-03082020.html#Sec_Solar
[3] Ran Fu, David Feldman, and Robert Margolis, U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2018, Technical Report NREL/TP-6A20-72399 November 2018.
[4] https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
[5] http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13376f
[6] Baumgartner F., Photovoltaic (PV) balance of system components, in: The Performance of Pho-tovoltaic (PV) Systems, editor Nicola Pearsall, Elsevier 2017.
[7] https://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/01%20Uputstvo%20za%20pripremu%20projekata%20EE%20u%20opstinama.pdf.
[8] Goss B., Cole I.R., Koubli E., Palmer D., Betts T.R., Gottschalg R., Modelling and prediction of PV module energy yield, in: The Performance of Photovoltaic (PV) Systems, editor Nicola Pearsall, Elsevier 2017.
[9] https://www.gses.com.au/wp-content/uploads/2016/03/GSES_powerfactor-110316.pdf
[10] Mark Z. Jacobson, Vijaysinh Jadhav, World estimates of PV optimal tilt angles and ratios of sunlight incident upon tilted and tracked PV panels relative to horizontal panels, Solar Energy (2018) 55-66
[11] https://www.gses.com.au/wp-content/uploads/2016/03/GSES_powerfactor-110316.pdf