Upravljanje selidbom hemijskog postrojenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Đorđe Maljković Mileta Ružičić

Apstrakt

Svako ko je selio domaćinstvo bar jednom u toku života, zna koliki stres selidba može da prouzrokuje, jer se stres ne odnosi samo na selidbu domaćinstvao, nego i na kreiranju nove životne rutine i novog životnog prostora. Zato je stres od selidbe prema naučnim istraživanjima pozicioniran na 5. mestu najstresnijih događaja u životu.


Ako se napravi analogija sa selidbom fabrike, ona bi zauzela sigurno visoko mesto među najstresnijim poslovnim iskušenjima, koji vlasnici fabrike i učesnici u selidbi, mogu u toku svoje karijere da dožive. Jer u toku procesa selidbe domaćinstva, čovek paralelno nastavlja sa svojim životnim obavezama, dok u slučaju selidbe fabrike, fabrika staje sa radom i u tom periodu dolazi do pozpunoh zaustavljanja generisanje kapitala. Šta više, proces selidbe troši finansijske resurse sve više i više kako vreme teče.


Selidba fabrike je veće kompleksnosti od izgradnje nove fabrike i potrebno joj je pristupiti sa posebnom brigom uzimajući u vide različite aspekte procesa selidbe. Posebno treba biti vođena briga o istrošenim delovima fabrike u toku celog procesa selidbe, zato štosu  istrošeni delovi fabrike, čija je jačina i krutost u toku vremena oslabljena, podložniji oštećenju i lomu i čine proces selidbe samo po sebi još težim.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MALJKOVIĆ, Đorđe; RUŽIČIĆ, Mileta. Upravljanje selidbom hemijskog postrojenja. Procesna tehnika, [S.l.], v. 32, n. 2, p. 36-48, dec. 2020. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/6194>. Datum pristupa: 27 july 2021 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.020.32.2.36.
Sekcija
Inženjerska praksa