Uticaj uslova umrežavanja na svojstva livenog termobaričnog PBX eksploziva

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Danica Bajić Ivan Dimitrijević Bojana Fidanovski Jelena Rusmirović Slavko Mijatov Tihomir Kovačević Maja Milić

Apstrakt

U ovom istraživanju analiziran je kvalitet livenog termobaričnog PBX eksploziva u zavisnosti od procesnih uslova. Termobarična eksplozivna smeša na bazi oktogena, amonijum perhlorata, aluminijuma, magnezijuma i termoumrežavajućeg polimernog veziva, pripremljena je u šaržnom mikseru i izlivena su dva seta uzoraka. Jedna grupa uzoraka umrežavana je kontinuirano tokom 5 dana na temperaturi 70°C, a druga grupa je umrežavana na režimu 12 sati umrežavanja na 70°C /12 sati spontanog hladjenja, takođe tokom 5 dana. Porast viskoziteta s vremenom posmatran je tokom 90 minuta nakon homogenizacije smeše. Nakon umrežavanja određena je brzina detonacije, gustina umreženih uzoraka, mehanička svojstva testom jednoosnog zatezanja, i izvršena je FTIR analiza radi praćenja kinetike reakcije. U početku umrežavanja, razlika u kinetici reakcije umrežavanja bila je izražena, ali na kraju poslednjeg dana umrežavanja FTIR krive su izjednačene, što znači da je umrežavanje završeno. Gustine i brzine detonacije bile su približno istih vrednosti za uzorke um-režavane na oba režima. Zatezna svojstva su se razlikovala: uzorci umrežavani kontinuirano pokazali su bolju zateznu čvrstoću. Dobijeni rezultati ukazuju da, ukoliko iz nekih razloga tokom proizvodnje nije moguće obezbediti kontinuirano umrežavanje, dobar kvalitet PBX može da se postigne i sa intervalima bez zagrevanja, ali da bi se postigla zahtevna mehanička svojstva, neophodno je umrežavanje bez prekidanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BAJIĆ, Danica et al. Uticaj uslova umrežavanja na svojstva livenog termobaričnog PBX eksploziva. Procesna tehnika, [S.l.], v. 33, n. 2, p. 50-52, jan. 2022. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/6719>. Datum pristupa: 04 dec. 2023 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.021.33.2.50.
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Simić, Danica M. Cast thermobaric PBX explosives, in Serbian - Liveni termobarični PBX eksplozivi, Monografska serija Naučnotehničke informacije, Vol. 53, No. 2, Vojnotehnički institut, Beograd, 2016.
[2] Brzić Saša, Rodić Vesna, Dimić Mirjana, Simić Danica, Jelisavac Ljiljana, Bogosavljević Marica, Influence of 1,4-butanediol on hydroxyl-terminated poly(butadiene) based composite propellant binder characteristics, Scientific Technical Review, Vol.65, No.3,pp.55-60, 2015.
[3] Simić, Danica M. Petković, Jelena LJ.: Uticaj sastava na procesibilnost livenih kompozitnih eksploziva, Prva konferencija mladih hemičara Srbije, str.101, Beograd, 2012.
[4] Simic Danica, Serdarevic Danilo, Savic Sasa, Gacic Sinisa, Terzic Slavica, Andjelic Uros, Quality and performance verification of cast PBX explosive, Proceedings 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2014, p. 418-424, Belgrade, 2014.
[5] Anđelić Uroš, Simić Danica, Terzić Slavica, Dimitrijević Ivan, Borković Zoran, Improvement of experimental method for detonation velocity determination, Proceedings 8th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2018, pp. 189-193, Belgrade, Serbia, 2018.