Izvori ispuštanja i zone opasnosti vodoničnih instalacija

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Aranđelović Radenko Rajić Nikola Tanasić

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ARANĐELOVIĆ, Ivan; RAJIĆ, Radenko; TANASIĆ, Nikola. Izvori ispuštanja i zone opasnosti vodoničnih instalacija. Procesna tehnika, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 38-42, sep. 2023. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/6970>. Datum pristupa: 04 dec. 2023
Sekcija
Tehnički propisi

Reference

[1] ***, Osnovni zakonom o zaštiti od požara, Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 18/1956.
[2] ***, Opšti zakon o zaštiti od požara, Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 25/1970.
[3] Aranđelović, I., R. Rajić, N. Tanasić, Pregled i klasifikacija nacionalnih propisa iz oblasti zaštite od požara, Procesna tehnika (2022), (prihvaćen za štampu).
[4] ***, Zakon o eksplozivnim materijama, zapalјivim tečnostima i gasovima, Službeni glasnik Socijalističke Republike Srbije 44/1977, 45/1985, 18/1989 i Službeni glasnik Republike Srbije 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005.
[5] ***, Pravilnik o Jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu, Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 18/1981.
[6] ***, Pravilnik o Jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu, Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 62/1991 i 10/1992.
[7] ***, Zakon o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima, Službeni glasnik Republike Srbije 54/2015.
[8] ***, Propisi o tehničkim merama za izgradnju, pogon i održavanje električnih generatora i sinhronih kompenzatora hlađenih vodonikom, Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 13/1969.
[9] ***, Nacrt pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozija pri projektovanju i izgradnji sistema za vodonik, uskladištavanju i korišćenju sudova za vodonik, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1975.
[10] Erić, M., Protivpožarna i preventivno tehnička zaštita, Jel&Mil, Čačak, 2003.
[11] Jovanov, R., N. Kleut, Prostori ugroženi eksplozivnim smešama, INN Vinča, Beograd 1994.
[12] Šupić, O., Č. Žmirić, N. Nikolić, Analiza uzroka i posledica eksplozije vodonika u skloništu, nastale pri prepunjavanju nikl – kadmijumovih baterija, Vojnotehnički glasnik (1994), 42:6, 532 – 537.
[13] ***, Zakon o zaštiti od požara, Službeni glasnik Republike Srbije 111/09, 20/15 i 87/18.
[14] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, Službeni glasnik Republike Srbije 1/2018.
[15] ***, SRPS EN 60079 – 10 – 1:2017, Eksplozivne atmosfere – Deo 10-1: Klasifikacija prostora – Eksplozivne gasovite atmosfere, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd 2017.
[16] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, Službeni glasnik Republike Srbije 3/2018.
[17] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene, Službeni glasnik Republike Srbije 22/2019.
[18] ***, NFPA 55:2020 – Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code, National Fire Protection Association, New York 2020.
[19] ***, NFPA 50A:1999 – Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites, National Fire Protection Association, New York 1999.
[20] ***, NFPA 50V:1999 – Liquefied Hydrogen Systems at Consumer Sites, National Fire Protection Association, New York 1999.
[21] ***, NFPA 45:2019 – Fire Protection for Laboratories Using Chemicals, National Fire Protection Association, New York 2019.
[22] ***, SRPS N.S8.007:1981, Protiveksplozijska zaštita - Zone opasnosti prostora ugroženih eksplozivnim smešama gasova i para, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981. (prevod standarda IEC 79-10:1979)
[23] ***, SRPS N.S8.007:1991 (izmene SRPS N.S8.007/1:1992), Protiveksplozijska zaštita - Zone opasnosti prostora ugroženih eksplozivnim smešama gasova i para, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1991. (prevod standarda IEC 79-10:1986)
[24] Gojić, M., N. Tanasić, I. Aranđelović, Influence of ventilation system effectiveness on the safety of hydrogen storage and transportation applications, Book of abstracts of the Second International Symposium on Risk analysis and Safety of Complex Structures and Components, p. 56, The Society for Structural Integrity and Life, Belgrade, Serbia, 2023.
[25] Nikolić, S., Analiza zona opasnosti na mestima ugroženim od eksplozije vodonika u mašinskoj sali TE „Morava“ Svilajnac, master rad, Mašinski fakultet Beograd, Srbija, 2021.