Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 31 Br. 1 (2019): Procesna tehnika

Objavljeno: 2019-07-11

Uvodnik

Dejan Radić

4

Prikaz 32. Procesinga

Miroslav Stanojević

6-10

Energijska i eksergijska analiza pokretne, komorne, konvektivne, jednokratne, indirektne, aktivne solarne sušare

Radivoje M. Topić, Jelena R. Tasić, Milovan Živković, Dragomi M. Aćimović, Nenad Lj. Ćuprić

20-26

Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa getitom za uklanjanje As(v) iz vodenih rastvora

Milica Karanac, Maja Đolić, Zlate Veličković, Željko Kamberović, Vladimir Pavićević, Aleksandar Marinković

28-31

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

40-41

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130