Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 30 Br. 1 (2018): Procesna tehnika

Objavljeno: 2018-07-25

Uvodnik

Dejan Radić

4

Prikaz 31. Procesinga

Miroslav Stanojević

6-11

Projekat razvoja bioenergetskog sela u Kostojevićima

Dejan Ivezić, Slobodan Jerotić, Miodrag Gluščević, Dragana Ivanović

14-18

Eksperimentalno ispitivanje gasifikacionog kotla: dizajn komore za sagorevanje

Rade Karmarković, Đorđe Novčić, Miloš Nikolić, Miodrag Karamarković, Dragiša Šimunović

20-26

Modelovanje i simulacija procesa pirolize pšenične slame

Biljana Miljković, Branislava Nikolovski, Ivan Pešenjanski

28-31

Inspekcija cevovoda u eksploataciji i analiza uzroka otkaza

Sanja Petronić, Radomir Jovičić, Aleksandar Sedmak, Aleksandar Petrović, Aurel Valentin Birdeanu, Dragan Vasalić

32-39

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

58

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130