Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 31 Br. 2 (2019): Procesna tehnika

Objavljeno: 2019-12-30

Uvodnik

Dejan Radić, Prof. dr

4

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

54

Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora

Jovana Perendija, Jelena Rusmirović, Maja Đolić, Milica Karanac, Milena Milošević, Milka Vidović, Aleksandar Marinković

20-22

Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica

Mihal Đuriš, Zorana Arsenijević, Dragan Povrenović, Tatjana Kaluđerović-Radoičić

14-18

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130