Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku. 

Otvoreni pristup

Časopis „Procesna tehnika“ dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisima mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti u skladu sa licencom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY).