Objavljeno: 2017-05-29

Uvodnik

Dejan Radić

4

Procesing 2014

Redakcija časopisa

8

Merenje zapreminskih udela sastava deponijskog gasa na deponiji u Novom Sadu

S. Đurić, S. Brankov, T. Kosanić, M. Ćeranić, R. Božičković, M. Milotić

10-12

Ispitivanje podobnosti sagorevanja papirnog mulјa u toplovodnom kotlu sa fluidizovanim slojem

Milica Mladenović, Dragoljub Dakić, Stevan Nemoda, Aleksandar Erić, Milijana Paprika, Dejan Đurović

20-25

Hlađenje procesnih fluida pomoću vode i vazduha

Srbislav B. Genić, Vojislav Genić, Petar Kolendić, Branislav Jaćimović

26-28

Analiza promjene jedinične plastične deformacije polipropilena punjenog staklenim prahom

Zoran Janjuš, Aleksandar Petrović, Aleksandar Jovović, Radica Prokić-Cvetković

36-39

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

40

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

42-51

Inženjerska knjižara

Redakcija časopisa

68-69